:::

google廣告

美髮,髮型相簿 相片夾主頁 :: 搜尋

美髮,髮型相簿 > 玉米鬚 
檔名  +   - 
日期  +   - 
玉米鬚 - B_15116579-5dab-4c9c-ba58-6eac897209cb.jpg
4
玉米鬚 - B_1a889f58-b563-4788-bc27-6481c7437f00.jpg
玉米鬚 - B_227b5bc0-f079-4fa4-9e60-3df277223687.jpg
4
玉米鬚 - B_847e46fb-269b-4482-92ad-1f892ebee85b.jpg
4
玉米鬚 - B_976c2195-4e3c-41b5-b4ba-c5623ce13e8a.jpg
4
玉米鬚 - B_fdee6ff6-c1c9-45c7-b17c-6b5e1d04b249.jpg
玉米鬚 - DSC00719.jpg
4
玉米鬚 - DSC00723.jpg
4
玉米鬚 - DSC00724.jpg
4
玉米鬚 - P1010001.JPG
4
玉米鬚 - P1010002~0.JPG
4
玉米鬚 - P1010004~0.JPG
4
玉米鬚 - P1010004~1.JPG
4
玉米鬚 - P1010006~0.JPG
4
玉米鬚 - P1010009.JPG
4
玉米鬚 - P1010009~0.JPG
4
玉米鬚 - P1010009~6.JPG
4
玉米鬚 - P1010010~0.JPG
4
玉米鬚 - P1010011~0.JPG
4
玉米鬚 - P1010011~3.JPG
4
玉米鬚 - P1010014.JPG
4
玉米鬚 - P1010015~2.JPG
4
玉米鬚 - P1010016.JPG
4
玉米鬚 - P1010017~0.JPG
4
玉米鬚 - P1010021.JPG
4
玉米鬚 - P1010026~1.JPG
4
玉米鬚 - P1010027 (2).JPG
4
玉米鬚 - P1010034~0.JPG
4
玉米鬚 - P1010035.JPG
4
玉米鬚 - P1010036.JPG
4
玉米鬚 - P1010037.JPG
4
玉米鬚 - P1010038.JPG
4
玉米鬚 - P1010038~1.JPG
4
玉米鬚 - P1010040.JPG
4
玉米鬚 - P1010044.JPG
4
玉米鬚 - P1010049.JPG
4
玉米鬚 - P1010049~2.JPG
4
玉米鬚 - P1010049~3.JPG
4
玉米鬚 - P1010050~0.JPG
4
玉米鬚 - P1010052.JPG
4
132 張相片分佈於 4 頁 1 2 3 4

google廣告

髮型作品

髮根燙是: 只吹乾.沒上蠟.不用抓.戴安全帽也不會塌的燙法  無時無刻都很有形喔!※髮根燙整頭$2300(含洗+剪)

※局部髮根燙頂部區加後腦區$1799(含洗+剪)

燙前 燙後
髮根燙 髮根燙
燙前 燙後
髮根燙 髮根燙
燙前 燙後
髮根燙 髮根燙
燙前 燙後
髮根燙 髮根燙
燙前 燙後
髮根燙 髮根燙

.......... 髮根燙髮型圖片--燙前燙後

google廣告

最新回覆話題

討論區 主題 回覆 點擊 最後發表
美髮綜合討論 5/17下午5:00提早打烊 0 3548 2015/5/17 5:10
昀棽 到最新文章
美髮綜合討論 元心5/13(三)上課去 0 3571 2015/5/7 21:17
昀棽 到最新文章
美髮綜合討論 元心4/27(一)上課去 0 3350 2015/4/21 1:00
昀棽 到最新文章
:::

Google 廣告

Google 廣告